7. Meridián močového mechúra

Najdlhšia a najkomplikovanejšia dráha, začína pri vnútornom kútiku oka, stúpa nahor cez čelo na temeno, kde sú tiež odbočky vedúce do ucha a do mozgu. Odtiaľ sa spúšťa dolu, na svaly šije a vetví sa do dvoch ramien. Vnútorné rameno približne kopíruje chrbticu až ku krížovej kosti. V oblasti pása má spojnicu s obličkami a močovým mechúrom. Od pása pokračuje ďalšia vetva ku kostŕču, cez sedací sval sa vnára na zadnú stranu stehna a jeho stredom klesá až do jamky za kolenom. Vonkajšie rameno postupuje od šije cez vnútorný horný okraj lopatky až na kríže, ďalej pokračuje cez sedací  sval okolo bedrového kĺbu až do jamky za kolenom. Tu sa obe ramená spájajú a vedú stredom zadnej strany lýtka a bočnou stranou okolo členka až na vonkajšiu stranu päty, po vonkajšej hrane chodidla k základni nechtu malíčka, kde končí.  
 

Čo je pod jeho vplyvom:

Hlava, centrálny nervový systém, koža, kosti, vnútorné orgány - najmä urogenitálny systém. Šija, chrbát, zadok, zadná strana dolných končatín, koleno, noha. Z chrbticových úsekov L-2, 3, S-4, 5,kostrč,
 

Fyzické prejavy energetickej nerovnováhy    

Problémy, ktoré sa viažu na tieto oblasti:
hlava, centrálny nervový systém, koža, kosti, vnútorné orgány - najmä urogenitálny systém. 
Šija, chrbát, zadok, zadná strana dolných končatín, koleno, noha. 
Z chrbticových úsekov: L-2, 3, S-4, 5, kostrč, 
 

Psychické prejavy energetickej nerovnováhy    

Duševné poruchy prejavujúce sa blúznením, pomätenosťou. 
Záchvaty sprevádzané stratou vedomia. 
Depresívne stavy, nepokoj, bojazlivosť, nesmelosť, bezohľadnosť, ľahkovážnostť, nedbalosť. 
Hyperaktivita autonómneho nervového systému s neprimeranými reakciami na stres a s neschopnosťou uvoľniť sa.
Ustrašenosť, neschopnosť mať vlastný cieľ života.