SÚ JABLKÁ V HYPERMARKETE ČERSTVÉ?

11.02.2017 11:13
Už ste niekedy jedli jablká priamo zo stromu a premýšľali ste, prečo chutia oveľa lepšie ako jablká, ktoré kupujeme v supermarkete? Všetci vieme, že výrobky, ktoré kupujeme v obchode s potravinami, nie sú čerstvé. Ale ako staré je naše ovocie a zelenina?

U mnohých položiek, ako napr. špenát, môžu byť listy odtrhnuté už pred niekoľkými týždňami. Avšak pri mnohých ďalších, ako napr. jablká, môže ovocie ešte predtým, ako sa vydá na cestu do supermarketu, čakať v chladných skladoch od 6 mesiacov, až do jedného roka.

Jablká v USA všeobecne dozrievajú od augusta do septembra. Oberajú sa, keď sú mierne nedozreté, ošetria sa s chemikáliou nazývanou 1-metylcyklopropén (1-MPC), navoskujú sa, uložia do debničiek, naukladajú na palety a držia sa v chladiarenskych skladoch v priemere 9-12 mesiacov.

Podľa USDA Agricultural Research Service, „Jablká, ktoré nie sú určené pre trh s čerstvými produktami sú skladované pri nízkych teplotách, s nízkou úrovňou kyslíka a vysokou úrovňou oxidu uhličitého. Aj keď to spomaľuje prirodzenú produkciu etylénu jablkami a následnému prejavovaniu sa jeho účinkov, aby sa zabránilo rozkladu hubami, musia sa  často požívať fungicídy [pozn. Fungicíd je chemická látka používaná na ničenie húb a plesní. Patrí medzi pesticídy (látky ničiace organizmy)]. Ale od svojho obchodného debutu pod názvom „SmartFresh“ v roku 2002, 1-MPC v niektorých prípadoch potrebu takéhoto ošetrenia znížil“

Ovocie naložené na paletách ide do chladiarenského skladu – uzavretého priestoru, kde je spomalená rýchlosť jeho dýchania. Ovocie pre bezprostrednú spotrebu (november až január) sa ochladí na nula stupňov Celzia. Pri dlhodobejšom skladovaní sa v skladoch s riadenou atmosférou sa hladina kyslíka zníži z 21 percent na 1,2 percenta, čím sa jablká uvedú do spánku na 6-12 mesiacov.

Potom, ako sa o tomto procese dozvedela jedna austrálsky investigatívna spravodajská organizácia, rozhodla sa urobiť test,  aby videli, ako staré boli v skutočnosti jablká na pultoch ich obchodov s potravinami. Zobrali vzorky z hlavných austrálskych supermarketov a poslal ich do Sydney Postharvest Laboratory na testovanie.

Výsledky? „Analýza ukázala, že vzorky Woolworths mali asi 10 mesiacov, zatiaľ čo produkty Norton Street a Coles strávili 9 mesiacov po zbere v sklade“.

Ale ako je to v USA? Podľa Martina Lindstrom, autora knihy „Brandwashed: Tricks Companies Use to Manipulate Our Minds and Persuade Us to Buy„, priemerné supermarketové jablko má 14 mesiacov.

Po pravde povedané, väčšina z tohto sa stáva, pretože množstvo našich potravín sa vyrába ďaleko od miesta, kde žijeme.Podľa mnohých odhadov, naša večera cestuje v priemere asi 1500 kilometrov od jej zdroja a v čase, kedy sa konečne objaví na regáloch s potravinami, má produkt už niekoľko mesiacov.

Jablká sú bohatým zdrojom antioxidantov zvaných polyfenoly. Podľa mnohých štúdií, antioxidačný účinok jabĺk po troch mesiacoch skladovania v chlade postupne klesá. To znamená, že v jablku skladovanom po dobu jedného roka nezostanú takmer žiadne antioxidanty.

Tak čo máme robiť aby sme z produktov získali čo najviac živín?

The Center for Health and the Global Environment  odporúča výber pokiaľ možno čo najčerstvejších produktov. Ak si ich nemôžete pestovať sami, poobzerajte sa po miestnych farmách a malých, miestnych podnikoch, ako napr. mäsiarstvá a výrobné obchody, kde je kladený dôraz na čerstvé, lokálne produkované potraviny.

Centrum tiež poznamenáva, že lokálne nakupovanie  zvyšuje možnosti na nutričnú ​​rozmanitosť a znižuje množstvo manipulácie, pretože miestny producenti obyčajne zbierajú ručne, nie strojovo. Minimálna manipulácia znamená menšiu šancu na znečistenie, ktoré môže zvýšiť rýchlosť rozkladu.


Text vyššie je prekladom článku z amerického portálu naturallysavvy.com. Množstvo z vyššie spomínaných praktík sa však samozrejme deje aj v našej zemepisnej šírke.

Späť