EMC - Electronic Meridians Testing System

Spojenie tradičnej čínskej medicíny s modernou technikou

EMC Elektronic Meridians Testing Systém je prístroj, ktorý spája dávne poznatky čínskej medicíny s možnosťami moderných technológií. Prúdenie energií v ľudskom tele po sústave dráh, ktoré nazývame meridiány je možné zaznamenať a vyhodnotiť. Porucha činnosti niektorého vnútorného orgánu je spojená s poruchou prúdenia energie v určitom meridiáne.
 
Spoločnosť Xiamen Heisongyi friends Biotechnology Limited bola založená v máji 2003, sídli v meste Xiamen a Waterfront City v budove West Huiying nine House. 
EMC je profesionálny systém s prepracovaným detekčným systémom. Spoločnosť tiež úzko spolupracuje s Asociáciou Tradičnej Čínskej Medicíny Čínskej Akadémie. 
 
 
 

 

Kontaktujte nás