Požiadavky na testovaného klienta

  • pred meraním nekonzumujte alkohol, kávu, čaj, drogy, lieky, stimulátory apod.

  • meranie absolvujte s prázdnym žalúdkom (pred meraním cca 2hod. nejedzte a 1hod. nepite)

  • meranie absolvujte najskôr 1 hodinu po cvičení alebo telesnej aktivite

  • relaxujte a nehovorte počas merania

  • nedotýkajte sa podlahy nohami

  • odpojte alebo zložte všetky elektronické a kovové doplnky z tela (hodinky, náramky, náušnice, retiazky...)

  • vyšetrenie je zakázané ľuďom s kardiostimulátorom 

(Pre stiahnutie informačného letáku vo formáte PDF kliknite na obrázok vyššie)