Aké sú prednosti tejto metódy vyšetrenia?

  • Je to metóda nebolestivá, bez akéhokoľvek zásahu do organizmu, bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. 
  • Zachytáva energetické zmeny, ktoré predchádzajú zmenám tkanív a tým umožňuje dosiahnuť tej najdokonalejšej prevencie, aká je vôbec možná. Táto schopnosť čítať v ľudskom tele pred jeho štrukturálnym postihnutím umožňuje zabrániť chorobe skôr, ako sa rozvinie, spomaliť jej postup, alebo dokonca zastaviť také degeneratívne procesy ako aterosklerózy, zápaly kĺbov nervové a imunitné poruchy. 
  • Je to metóda rýchla, celkové vyšetrenie i s interpretáciou výsledkov trvá približne 20 minút. Výstupom je zhodnotenie zdravotného stavu a odporúčania pre podporu potravinovými doplnkami. 
 
EMC Elektronický systém vyšetrovania meridiánov je neinvazívne vyšetrenie, ktoré podáva štatistický výsledok vyšetrenia vnútorných orgánov. Správa nie je oficiálnym lekárskym vyšetrením, výsledky prosím konzultujte so svojím ošetrujúcim lekárom. 
 
 
TO, ČO UROBÍME PRE SVOJE ZDRAVIE TERAZ, NEBUDÚ MUSIEŤ ZA ROK ROBIŤ INÍ!
Správa obsahuje prehľad o zdravotnom stave jednotlivých orgánov a objektívnu analýzu celkového zdravotného stavu s presnosťou prevyšujúcou 90%.