Meridiány, hľadáme príčiny choroby.

Už v dávnych civilizáciách boli ľuďom známe súvislosti medzi telesnými systémami a určitými chorobami, na ktoré moderná lekárska veda mnohokrát neprávom zabúda. Napríklad podľa čínskej medicíny prúdi energia v ľudskom tele po sústave dráh, ktoré nazývame meridiány. Sú to akési kanály, ktoré prebiehajú vo vnútri tela, tvoria logicky prepojenú sieť, v ktorej prúdi energia od orgánu k orgánu. 
 
Týmto vnútorným dráham potom zodpovedajú dráhy vonkajšie, ktoré sa premietajú na koži a sprostredkovávajú styk organizmu s vonkajším svetom. Zásahom na vonkajších dráhach potom môžeme privodiť aj zmeny na vnútorných orgánoch. Rovnako tak platí, že porucha činnosti niektorého vnútorného orgánu je spojená s poruchou prúdenia energie v určitom meridiáne. 
 
Dôkaz o existencii týchto dráh poznajú napríklad tí, ktorí majú choré obličky, alebo ich bolí zvnútra kolena. V tele nastáva situácia, že postihnutý orgán sa v stave ohrozenia správa tak, akoby časť problému presúval na menej dôležitý orgán.  Ak zahájime liečbu obstrekmi kolien, môže sa stať, že ešte viac zintenzivníme zápal v obličkách. Veľmi často sa stáva, že vďaka dokonalému prepojeniu energetickými dráhami sa poškodenie hlási už skôr, napríklad formou vyrážok a ekzémov na povrchu. Môžeme to prirovnať k upchatému odpadovému potrubiu v dome, kedy nám začnú nečistoty zamorovať doteraz čistý byt. Našim bunkám sa také prostredie pre prácu nepáči a nám tiež nie. Prečo by sme mali vynášať nečistoty vo vedrách po schodoch z domu von, keď by sme mohli vyčistiť odpadové potrubie? Hľadajme radšej skutočnú príčinu choroby. 
 
Príčinu choroby môže odhaliť a vhodný liečebný postup pomôže stanoviť prístroj na meranie meridiánov. EMC 2006. 
 
Zmeraním získame dôležité informácie o stave energie v meridiánoch. Ak zistíme odchýlky od normálnych hodnôt, môžeme predpovedať, kde by sa mohli neskôr objaviť zdravotné problémy. Pokiaľ niektorý orgán ochabuje, prejaví sa to najskôr len znížením energie príslušného meridiánu. 
Ak nie je tento stav kompenzovaný, môže sa neskôr dostaviť skutočné poškodenie orgánu.